Guia d’ús

ECOMLAB, recursos per una societat inclusiva, és un portal web creat per ECOM amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania el valor de la diferència i la riquesa que aporta la diversitat.

Gràcies per arribar fins aquí!

ECOMLAB, recursos per una societat inclusiva, és un portal web creat per ECOM amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania el valor de la diferència i la riquesa que aporta la diversitat.

Abans de començar has de saber que a ECOM ens guiem per la nova concepció de la discapacitat que es basa en els drets humans i en el model social (o paradigma de l’autonomia personal), que considera que la discapacitat no és un atribut de la persona sinó que entén que és en l’entorn on se situen les barreres que ens exclouen i ens impedeixen la veritable igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

La metodologia d’aquest portal es basa en l’experimentació i en l’aprenentatge significatiu, partint dels coneixements previs de les persones i proposant activitats per adquirir el coneixement progressivament. 

En coherència amb aquest plantejament, ECOMLAB és un portal en constant transformació dissenyat amb criteris d’accessibilitat universal en el que podreu cercar les diferents propostes per edat, tipologia, temàtica, objectiu pedagògic, ODS i/o Drets de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat.

Als botons que trobareu a la dreta del text, teniu informació específica d’acord al públic amb els que us identifiqueu: famílies o professionals de l’àmbit educatiu.