Nosaltres

Ni disminuïdes, ni minusvàlides, ni discapacitades, sinó PERSONES!

ECOM som un moviment social liderat per persones amb discapacitat física i/o orgànica que portem més de 50 anys lluitant per fer visible una realitat que pot semblar obvia per a la majoria però que encara avui dia es troba lluny de ser-ho per a tothom i és que les persones amb discapacitat NO som disminuïdes, NO som invàlides i NO som discapacitades…, som PERSONES!

Persones com qualsevol altra i amb els mateixos drets. Malauradament però les persones amb discapacitat a dia d’avui encara ens trobem amb moltes dificultats per exercir drets essencials com el dret a l’accessibilitat, el dret a rebre una educació, el dret a practicar esport i gaudir d’activitats d’oci, o, fins i tot, el dret a l’autonomia i a una vida independent.

Aconseguir-ho és la nostra raó de ser!

En la nostra tasca de defensar els nostres drets, ECOM ens guiem per la nova concepció de la discapacitat que es basa en els drets humans i en el model social (o paradigma de l’autonomia personal), que considera que la discapacitat no és un atribut de la persona sinó que entén que és en l’entorn on se situen les barreres que ens exclouen i ens impedeixen la veritable igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

Actuem en diferents àmbits per eliminar les barreres físiques i psicosocials que ens limiten la igualtat d’oportunitats i per impulsar canvis en la societat que ens permetin a les persones amb discapacitat física, si ho volem, viure de forma independent i conviure i participar dins la comunitat amb igualtat de condicions, així com també disposar dels suports necessaris per a poder gaudir de la màxima autonomia personal.

Sota la marca ECOM s’apleguen la Federació ECOM (creada el 1971 i formada actualment per més de 120 entitats de persones amb discapacitat física i/o orgànica) i la Fundació ECOM (creada el 2007).