Sabies que

La discapacitat constitueix la major minoria del món. Al voltant del 10% de la població mundial, o sigui 650 milions de persones, viuen amb una discapacitat. I segons, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aquesta xifra va en augment degut el creixement de la població, l’avenç de la medicina i el procés d’envelliment.

El 8,2% de la població de Catalunya té una discapacitat

El 2021 Catalunya va tancar l’any amb un total de 634.799 persones amb una discapacitat, el que representa un 8,2% de la població total de Catalunya. La discapacitat física és la més nombrosa de totes les discapacitats. 

Un 6,6% de la població amb discapacitat de Catalunya té menys de 20 anys

A Catalunya a finals de 2021 hi havia registrats 42.212 persones amb discapacitat menors de 20 anys, el que representa un 6,6% del total de població amb discapacitat registrada (634.799 persones). 30.266 tenien entre 0 i 15 anys, i 11.946 tenien entre 16 i 19 anys. 

340.357 persones tenen una discapacitat física a Catalunya

A Catalunya hi ha 340.357 persones que tenen una discapacitat física. D’aquestes, un 1,9% són menors de 20 anys i un 58,1% majors de 65 anys. Del total de persones amb discapacitat física de Catalunya 180.949 són dones. 

Un 66% de les persones amb discapacitat en edat de treballar estan inactives

A Espanya, només 664.000 persones amb discapacitat es trobaven actives el 2020, és a dir, que les persones amb discapacitat tenen una taxa d’activitat del 34,3%, una xifra molt allunyada del 76% de les persones sense discapacitat diagnosticada. 

De les 516.300 persones amb discapacitat ocupades, el 44% són dones

El 2020, 516.300 persones amb discapacitat a Espanya tenien una feina. D’aquestes, el 56% eren homes i el 44% dones. Ambdós grups van tenir una taxa d’ocupació molt similar, al voltant del 26%. 

Un 13,7% de bretxa salarial entre els homes i les dones amb discapacitat 

El 2019 les dones amb discapacitat treballadores van registrar una bretxa salarial del 13,7% respecte els homes amb discapacitat ocupats, el que es tradueix en uns 3.000 euros anuals de mitjana menys per a les dones. Respecte la població sense discapacitat, la xifra ascendeix fins a 5.532 euros anuals de bretxa salarial. 

Remarcable és també la taxa d’atur de les dones amb discapacitat, que el 2020 va ser del 22,4%, set punts superiors a la població sense discapacitat. 

La taxa de pobresa i exclusió social de les persones amb discapacitat, 5 punts per sobre de la població general

Según un estudi de l’EAPN (la Xarxa europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió social), la taxa de risc de pobresa o exclusió social es va situar el 2021 en el 27,8% de la població general. En el cas de les persones amb discapacitat però, la taxa es va situar en el 33%, quasi en el 34 en el cas de les dones.