Recurs

El Pilotari

Totes les persones som diferents. Descobreix la història de Mia i Max amb aquest conta contes

Creat per Equip de voluntariat i tècnic d'ECOM, el juny 2022.

Metodologia

A través del conte del pilotari, coneixerem la història de Max i Mia, els quals decideixen anar a la fàbrica del seu pare a descobrir el món de les pilotes. Totes diferents.

Objectius

  • Donar a conèixer el concepte de diversitat
  • Promoure la no-discriminació i eliminar prejudicis
  • Valorar les diferències de les persones.

Observacions i preguntes de reflexió

Farem unes primeres preguntes per saber si han entès i prestat atenció durant l’explicació del conte:

  • Com es deien el i la protagonista?
  • Quan es fa de nit, on van?
  • Què descobreixen darrere la porta?
  • Què decideixen fer per ensenyar-ho a la resta de companys i companyes de classe?
  • A les tardes, tot el grup se’n va a la fàbrica per organitzar el museu del Pelotario. Quines pilotes hi afegiries? Què les fa especial? En què es diferencia de les altres?

Debatrem en petits grups sobre diferents qüestions i sobre la moralitat.
Les pilotes del pilot eren molt diferents entre elles. Per exemple, les flors també són de diferents colors i de manera diferent… Els arbres… Creieu que les persones també som diferents?

En què ens diferenciem?
I ser diferent… És bo o és dolent? Per què?

Mira el conte del Pelotari a Youtube