10. Reducció de les desigualtats

Reduir la desigualtat entre els ciutadans de cada país, i també entre tots els països del món
. Moltes persones han sortit ja de la pobresa en alguns països, gràcies al suport i l'ajuda de la resta de països; però encara als països més endarrerits existeixen moltes desigualtats i diferències en l'accés als serveis sanitaris, educatius i altres béns. Encara que la desigualtat entre països s'ha reduït, la desigualtat entre els habitants dels països ha augmentat. Perquè el creixement econòmic acabi amb la pobresa, ha de ser inclusiu i complir els objectius del desenvolupament sostenible. Per a reduir la desigualtat, s'han de posar en marxa polítiques que tinguin en compte les necessitats de les persones més desfavorides i en risc d'exclusió.

55 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat