Article 28. Nivell de vida adequat i protecció social

Les persones amb discapacitat tenen dret a un nivell de vida adequat a les seves necessitats. Això vol dir tenir una alimentació adient, un habitatge adequat i roba apropiada. Per garantir aquest dret els estats es comprometen que les persones amb discapacitat tinguin accés a: Aigua potable. Programes de protecció social i de reducció de la pobresa. En particular les dones, les nenes i les persones grans amb discapacitat. Assistència social per a famílies amb situació de pobresa, Habitatge públic. Beneficis de la jubilació.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat