17. Aliança pels objectius

Enfortir les accions per al desenvolupament sostenible internacional i l'Aliança Mundial per al Desenvolupament. 
Per a aconseguir aquests 17 objectius, és necessari: •  Que tots treballem units, a través de grups de treball i cooperació de tota mena, sabent que el més important són les persones i el planeta. •  Dedicar molts diners en tots els països, però sobretot, als països en desenvolupament, a temes com: - Les energies renovables. - Les infraestructures. - El transport. - Les tecnologies de la informació i de les comunicacions. - Etcètera. •  Millorar la vigilància i el control dels diners, per a comprovar que s'usa adequadament.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat