05. Igualtat de gènere

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i les nenes En els últim anys, ha millorat molt la igualtat entre homes i dones a tot el món; si bé encara queden molts països on les dones i les nenes sofreixen discriminació i violència. La igualtat total entre homes i dones és un dret humà fonamental, i a més, és necessari per a aconseguir un món sostenible, modern i en pau. Facilitar a les dones i nenes l'accés igualitari a l'educació, a l'atenció mèdica, a un treball decent i a la participació en la presa de decisions polítiques i econòmiques, aconseguirà afavorir economies sostenibles i així es beneficará tota la societat.

8 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat