Article 21. Llibertat d'expressió i d'opinió i accés a la informació

Totes les persones amb discapacitat tenen dret a expressar les seves opinions amb llibertat. També tenen dret a comunicar-se de la forma que triïn.

9 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat