Article 27. Treball i ocupació

Les persones amb discapacitat tenen dret a treballar, i a escollir lliurement la seva feina. Per garantir aquest dret, els estats es comprometen a: Prohibir la discriminació a la feina per motius de discapacitat. Garantir les condicions de treball de les persones amb discapacitat, com les de qualsevol altre treballador. Assegurar els drets laborals i sindicals de les persones amb discapacitat. Permetre que les persones amb discapacitat tinguin accés a programes de col·locació i formació contínua. Afavorir les oportunitats d’ocupació i la promoció professional de les persones amb discapacitat. Promoure que les persones amb discapacitat trobin feina o puguin crear empreses pròpies o cooperatives. Contractar persones amb discapacitat en el sector públic. Vetllar perquè es facin les adaptacions necessàries en els llocs de treball perquè hi puguin treballar persones amb discapacitat.

2 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat