Article 23. Respecte de la llar i de la família

Els estats es comprometen que les persones amb discapacitat puguin: Casar-se amb qui vulguin. Decidir de manera lliure i responsable quants fills volen tenir. Accedir a informació i educació sobre sexualitat, reproducció i planificació familiar. Els estats han de vetllar perquè les persones amb discapacitat: Tinguin cura dels seus fills i la seva educació. Rebin el suport necessari per educar els seus fills. Quan els pares no puguin tenir cura dels seus fills, els estats els proporcionaran un entorn famíliar

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat