Article 12. Igual reconeixement com a persona davant la llei

Tots els Països asseguraran la igualtat de drets de les persones amb discapacitat davant la Llei. La Convenció exigeix que tots els Països garanteixin que les persones amb discapacitat Tenen els mateixos drets a heretar i posseir propietats. Han de conèixer i controlar les seves activitats i béns econòmics. Poden accedir als serveis financers, com per exemple els crèdits o les hipoteques.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat