Article 16 Protecció contra l'explotació, la violència i l'abús

La Convenció exigeix a tots els Països que les persones amb discapacitat No siguin explotades, ni sofreixin abusos o violència. Especialment les dones i les nenes. Tinguin serveis de protecció. Aquests serveis seran supervisats per autoritats independents.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat