16. Pau, justícia i institucions sòlides

Afavorir societats pacífques. Facilitar l'accés a la justícia per a tots, i crear institucions de qualitat, responsables i inclusives. 
Per a aconseguir el desenvolupament sostenible és fonamental afavorir el desenvolupament de societats que visquin en pau, on no existeixi l'exclusió social, i on es respectin els drets i les llibertats de totes les persones. Un dels drets fonamentals és que totes les persones tinguin accés a la justícia per igual. També és molt important que els organismes i institucions siguin responsables, funcionin correctament, i expliquin i mostrin de manera clara i senzilla tot el que fan.

13 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat