Recurs

Grup d’estudi

Dinàmica vivencial sobre les etiquetes i els prejudicis cap a diferents col·lectius vulnerables. Tenim prejudicis? Com ens afecta realment?

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

Metodologia

Dividirem el grup en dos.
Una meitat farà de recercadors del millor company o companya per fer un grup d’estudi, però tindran una consigna concreta que hauran de respectar.
L’altra meitat seran possibles persones candidates per aquest grup i ha de demanar als reclutadors que l’escullin.
Tots els infants es mouran per la sala.
Els participants que faran la tasca de reclutadors tindran unes targetes amb un motiu de discriminació.
Si la persona que demana formar part del grup d’estudi, compleix amb la condició que marca la targeta, haurà de buscar un altre candidat o candidata.
Si la persona que ho demana, no compleix amb la característica descrita a la targeta, formen un tàndem.
El joc finalitza un cop tot el grup està agrupat per parelles.

Objectius

  • Experimentar les discriminacions i prejudicis.
  • Promoure el respecte a la diversitat

Preguntes de reflexió i observacions

Si el prejudici està molt estès, pot tornar-se perillós. Per exemple, a través de mitjans com a periòdics, televisió i ràdio o a través de les xarxes socials. Si les coses negatives sobre un grup es repeteixen una vegada i una altra, llavors cal anar amb compte. Especialment si no es difon molta opinió contrària.
D’aquesta manera, cada vegada més persones poden començar a creure-ho. Els biaixos negatius que es desenvolupen a gran escala en la societat poden generar tensions entre els grups. Quan un grup de persones que han estat privades d’alguna cosa o tractades de manera desigual, per exemple, pel seu origen, color o religió, li diem discriminació.

  • Com us heu sentit sent discriminats?
  • I havent de discriminar a algú?
  • Creieu que el motiu de les targetes és raó suficient per a no triar a algú en el vostre equip?
  • Has viscut alguna situació on algú no pogués fer alguna cosa a causa d’alguna discriminació?
  • Si no us ha agradat sentir-ho aquí, com pensa que s’asseguin les persones que ho viuen en el seu dia a dia?
  • Enteníeu la raó per la qual alguns eren aptes per a entrar en el grup i altres no? Aquestes raons influïen amb la tasca que havien de fer com a part del grup d’estudi?

És important promoure la reflexió sobre la diversitat dins del grup. Poder extrapolar les discriminacions del joc a la realitat (nacionalitat, sexe, discapacitat…)