Recurs

Grup d’estudi

Dinàmica vivencial sobre les etiquetes i els prejudicis cap a diferents col·lectius vulnerables. Tenim prejudicis? Com ens afecta realment?

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

En què consisteix?

Aquesta activitat parteix d’una història de viatge on els infants porten una motxilla màgica amb objectes que pesen sempre igual. Durant el viatge, han de prendre decisions sobre quins objectes eliminar, com ara desfer-se’n d’objectes innecessaris o oferir-los com a ofrena. L’objectiu principal és fer que els infants reflexionin sobre els drets humans i les necessitats bàsiques, promoure el debat sobre els valors i les necessitats individuals, i fomentar l’empatia i la comprensió de les dificultats que poden enfrontar les persones.