Article 20. Mobilitat personal

Totes les persones amb discapacitat tenen dret a moure's lliurement, a desplaçar-se d'un costat a un altre. Els Països facilitaran El desplaçament de les persones sense que els costi molt car. L'assistència humana o animal i la tecnologia que permeti que puguin moure's lliurement. El desenvolupament de tecnologies i la fabricació d'aparells que serveixin perquè les persones amb discapacitat puguin moure's quan vulguin.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat