Article 26. Habilitació i rehabilitació

Les persones amb discapacitat tenen dret a ser independents, a la inclusió social i a participar en la societat. Per garantir aquest dret els estats es comprometen a: Organitzar i oferir serveis de salut, treball, educació i serveis socials a les persones amb discapacitat. Promoure la formació contínua dels i les professionals que realitzin aquests serveis. Promoure els mitjans tecnològics adients per a la inclusió social de les persones amb discapacitat.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat