03. Salut i benestar

Garantir que totes les persones tinguin una vida sana, estiguin felices i satisfetes


 Per a aconseguir el desenvolupament sostenible en tots els països del món, cal garantir una vida sana i saludable per a totes les persones; a més d'afavorir el seu bon estat físic, mental i emocional. En molts països s'ha aconseguit ja augmentar l'esperança de vida i reduir algunes de les causes de mort més comunes en nens i mares. També s'ha aconseguit que moltes persones tinguin aigua neta i sanejament; i s'han reduït algunes malalties molt greus com la malària o la SIDA. Si bé encara queden moltes coses per fer per a eliminar totalment algunes malalties i millorar la salut de totes les persones.

13 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat