Article 24. Educació

Les persones amb discapacitat tenen dret a una educació en tots els àmbits al llarg de la seva vida. Per garantir aquest dret els estats han de vetllar perquè dins les escoles les persones amb discapacitat puguin desenvolupar: La seva autoestima i personalitat. El seu talent i la seva creativitat. Les seves aptituds i capacitats mentals i físiques.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat