08. Treball digne i creixement econòmic

Reconeix la importància del creixement econòmic sostingut i nivells alts de productivitat econòmica per a la creació de treball digne i de qualitat ben remunerat i l'assoliment de la prosperitat global. El treball és decent quan: - Té un sou suficient per a viure i estalviar. - Protegeix els drets d'opinar, tenir seguretat i altres. - Dona les mateixes oportunitats als homes i a les dones.

4 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat