09. Indústria innovació infraestructures

Crear infraestructures fortes i segures; afavorir el desenvolupament industrial sostenible i animar a crear coses noves. 
És fonamental dedicar diners a infraestructures de transport, reg, energia i tecnologies de la informació i la comunicació, per a aconseguir el desenvolupament sostenible dels països i el progrés de la seva ciutadania. Així, s'aconsegueix: •  Produir més recursos. •  Augmentar el creixement econòmic. •  Millorar la sanitat. •  Millorar l'educació. A més, tots els pobles i ciutats estan creixent molt ràpid, per això és necessari fer infraestructures de qualitat, duradores i segures que resisteixin els efectes del canvi climàtic i no causin desigualtats entre els ciutadans
.

4 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat