Article 05. Igualtat i no-discriminació

Tots els Països: Reconeixen que totes les persones són iguals davant la Llei. Prohibiran la discriminació per motius de discapacitat. Fomentaran la igualtat mitjançant l'adaptació dels productes i dels serveis perquè puguin usar-los les persones amb discapacitat.

35 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat