Recurs

Sense cinc sentits

No totes les persones tenen desenvolupats tots els sentits, ni tampoc de la mateixa manera. Què passa quan desapareix algun d’ells?

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

Metodologia

Farem servir cinc capses, cada una representarà un dels cinc sentits.
En cada una d’elles posarem un cartell amb el nom del sentit i el símbol corresponent. La capsa es pot fer amb material de la vida quotidiana. Alguns dels exemples són:

  • Vista: Fotografies, objectes, imatges… Primer els farem tocar els materials amb els ulls tancats i posteriorment sense els ulls embenem per a buscar les diferències que hem percebut quan teníem tots els sentits i quan ens faltava el de la vista.
  • Gust: Farem una primera valoració amb la vista i intentarem endevinar algunes característiques: és salat?, és dolç?, es desfà a la llengua?, és agradable? Després, farem servir el gust per comprovar-ho ( llimona, sucre, sal, ceba, taronja…)
  • Olfacte: A través d’uns cotons impregnarem diferents olors: colònies, fruites, ambientadors o herbes aromàtiques.
  • Oïda: Ens taparem els ulls i intentarem endevinar a quin objecte pertany. Podem fer servir un manyoc de claus, un xiulet, un instrument musical, un pot amb arròs…
  • Tacte: posarem a prova la nostra capacitat de descriure la textura primer fent servir la resta de sentits: L’olfacte, la vista… Després afegirem la resta de característiques i descripcions que obtenim a través del tacte. Farem servir: papers i objectes de diferents textures: aspre, suau, llis, rugós, etc.

Objectius

  • Promoure l’empatia cap a persones amb discapacitat sensorials.
  • Reforçar la idea que les persones som diverses i diferents.

Observacions i preguntes de reflexió

  • No totes les persones tenen desenvolupat d’igual forma els diferents sentits, de fet algunes persones no comptem amb els cinc sentits, però desenvolupen la capacitat de rebre informació amb la resta.
  • Creieu que tots els sentits eren importants?, quin més?
  • Hi ha algun sentit que creieu que teniu més desenvolupat? I menys?