Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

L’ONU va aprovar la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat el 3 de desembre de 2006. El maig de 2008 la Convenció va entrar en vigor a Espanya. L’objectiu de la Convenció és promoure, protegir i assegurar els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat. La convenció és important, ja que defineix com garantir els drets humans de les persones amb discapacitat amb mesures per garantir aquesta igualtat. A Espanya, per exemple, estan obligats a implantar-la, i garantir els drets i la igualtat de les persones amb discapacitat.

33 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat