Recurs

Enigma

Hi ha moltes formes de comunicar-nos experimenta i coneix la llengua de signes i el Braille!

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

Metodologia

Per guanyar el repte de l’enigma hem de desxifrar dos missatges ocults.
Les pistes són les següents:

  • A través de l’alfabet dactilològic hem d’esbrinar un objecte que es troba a totes les cases.
  • Els pictogrames oculten dos animals salvatges.
  • Per acabar, l’últim que has de fer és esbrina el refrany fent servir el Braille

Objectius

  • Donar a conèixer la llengua de signes com a llengua
  • Promoure la riquesa de la diversitat

Preguntes de reflexió i observacions

  • Coneixies la Llengua de signes abans de fer l’activitat?
  • A part de la comunicació oral i la comunicació amb les mans, és a dir, la Llengua de signes Catalana, coneixes altres maneres de comunicar-nos?
  • L’alfabet dactilològic és un tipus d’abecedari que s’utilitza amb la modalitat signada i consisteix a representar manualment el sistema d’escriptura corresponent a la llengua parlada del territori on se signa.(A a la Z)
  • La llengua de signes és la llengua que fan servir algunes persones sordes, entre d’altres. Utilitza els gestos de les mans com a sistema comunicatiu, amb el suport emfàtic dels de la cara i la resta del cos, de manera que cada gest correspon a una lletra, una paraula o bé una expressió
  • Els pictogrames representen gràficament la realitat. Són eines visuals que ajuden a les persones a: organitzar-se, anticipar, comprendre millor les situacions i fomentar l’autonomia i donar alternatives a la comunicació oral.