Recurs

Enigma

Hi ha moltes formes de comunicar-nos experimenta i coneix la llengua de signes i el Braille!

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

En què consisteix?

Aquest joc implica resoldre un enigma mitjançant dues pistes. La primera pista implica utilitzar l’alfabet dactilològic per identificar un objecte que es troba a totes les cases, promocionant la llengua de signes com a forma de comunicació. La segona pista implica identificar dos animals salvatges mitjançant pictogrames, destacant la utilitat de les eines visuals en la comunicació. Els objectius de l’activitat inclouen la introducció de la llengua de signes, la promoció de la diversitat lingüística i la reflexió sobre les formes alternatives de comunicació.