Recurs

Jo soc

Som iguals o diferents? Què ens fa únics? Coneixes a la resta del grup?

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

En què consisteix?

Aquesta dinàmica implica que els infants compleixin una fitxa en la qual dibuixen o expliquen aspectes personals com els seus gustos i valors. L’objectiu principal és promoure l’autoconeixement, fomentar el coneixement dels companys i introduir el concepte de diversitat. A través de preguntes de reflexió, es busca que els infants reconeguin les semblances i diferències dins del grup-classe i reflexionin sobre la importància de la diversitat i el respecte cap a les diferències.