Recurs

Qui fa què

Les persones amb discapacitat també tenen professions molt reconegudes, alguns son cantants, esportistes…Sabries identificar qui és famós i per què?

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

Metodologia

Per tal de treballar els prejudicis i el coneixement previ dels infants proposem començar l’activitat preguntant als infants què creuen que poden fer les persones amb discapacitat i si conèixer alguna persona que tingui discapacitat, si coneixen alguna que sigui famosa. A través del debat, suggerirem als infants una fitxa on hauran de relacionar la cara d’algunes persones amb la seva professió per veure si els coneixen.

Objectius

  • Visibilitzar persones amb discapacitat amb l’art, la política, la música…
  • Treballar els prejudicis a través dels conceptes preestablerts.

Preguntes de reflexió i observacions

  • ¿Coneixíeu aquestes persones amb discapacitat? Quina persona us ha sorprès més?
  • Per finalitzar l’activitat es pot aprofundir escoltant alguna cançó del Langui o alguns dibuixos de Frida Kalho.

La finalitat d’aquesta activitat és transmetre als infants que les persones amb discapacitat també són reconegudes per les seves habilitats artístiques, esportives, científiques, etc.

Aprofitarem l’activitat per Visibilitzar que davant les dificultats (discapacitat), les persones trobem recursos per ser autònoms. També, fomentarem la idea que encara que les persones amb discapacitat poden ser famoses, la majoria d’ells tenen vides comunes per no caure en una exageració de les persones amb discapacitat física tenen “sobre capacitats”