Recurs

Món divers

Busca i descobreix les diferències i semblances que tens amb la resta. Algú que parli molt bé anglès?, i amb mascotes?

Creat per Mel Ruiz, Educadora social, el juny 2022.

Metodologia

Els participants es desplaçaran per l’espai amb la fitxa d’activitat i un llapis o bolígraf.
L’objectiu és trobar a alguna que coincideixi amb les indicacions de la fitxa.

Per exemple:”Una persona que jugui a tenis.” La persona participant haurà de preguntar al grup, un per un fins a trobar algú que jugui a tenis i apuntar-ho a la banda dreta de la fitxa.
Es repeteix la dinàmica fins a omplir tota la fitxa

Objectius

  • Fomentar el coneixement envers els companys
  • Donar a conèixer la pluralitat del grup-classe
  • Promoure la reflexió en vers les diferències personals, socials, etc.
  • Desenvolupar l’autoconcepte i la confiança en un mateix.

Observacions i preguntes de reflexió

  • Hi ha companys amb diferents capacitats, interessos i gustos?
  • Som totes les persones iguals? En què creus que ens diferenciem?
  • Creus que a tothom sap fer bé algunes coses i d’altres no tant?
  • Quines coses tenim en comú?
  • Què passaria si tothom li agradessin les mateixes coses i tinguéssim els mateixos gustos?
  • Ser diferent llavors, el dolent o és bo? Per què?