Article 29. Participació en la vida política i pública

Les persones amb discapacitat tenen dret a participar en la política i en la vida pública. Per garantir aquest dret els estats es comprometen a: Garantir que els procediments, instal·lacions i materials electorals siguin accessibles, fàcils d’entendre i d’utilitzar. Garantir que el vot sigui secret, i que una persona de confiança escollida per la persona amb discapacitat l’ajudi a votar. Vetllar perquè les persones amb discapacitat es puguin presentar com a candidates en les eleccions, exercir càrrecs i ocupar qualsevol lloc de treball dins la funció pública. Fomentar la participació de les persones amb discapacitat en entitats i organitzacions públiques.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat