Article 30. Participació en la vida cultural, les activitats recreatives, l’esplai i l’esport

Les persones amb discapacitat tenen dret a participar en la vida cultural. Per garantir aquest dret els estats es comprometen que les persones amb discapacitat tinguin accés a: Material cultural en formats accessibles. Programes de televisió, pel·lícules, teatre i altres activitats culturals en formats accessibles. Museus, cinemes, biblioteques, serveis turístics, monuments i altres llocs d’importància cultural.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat