Article 10. Dret a la vida

Tots els éssers humans tenen dret a la vida. La Convenció exigeix a tots els Països que garanteixin el dret de les persones amb discapacitat a gaudir de la vida.

5 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat