Article 22 Respecte de la privacitat

Totes les persones amb discapacitat tenen dret a protegir la seva vida privada, el seu honor i la seva reputació. La llei protegirà aquests drets. Els Països mantindran en privat les dades sobre la salut i la rehabilitació de les persones amb discapacitat.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat