Article 06. Dones amb discapacitat

Els Països reconeixen que les dones i les nenes amb discapacitat sofreixen moltes formes de discriminació. Per això, tots els Països es comprometen a: Aconseguir que les dones i les nenes amb discapacitat gaudeixin de tots els drets humans i de les llibertats fonamentals. Per a aconseguir-ho els Països: Fomentaran la igualtat mitjançant l'adaptació dels productes i dels serveis perquè puguin usar-los les persones amb discapacitat.

2 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat