Coeducació i igualtat de gènere

El 7% de la població de l’estat espanyol són dones amb discapacitat. Tot i això, continuen patint situacions de vulnerabilitat: un atur més alt, salaris més baixos, taxes de pobresa més elevades, nivells educatius més baixos i un aïllament social més gran. Les dones amb discapacitat, no només es troben amb situacions de vulneració de drets associats a la discapacitat, sinó que també comparteixen els obstacles als quals s’ha d’enfrontar per qüestions de gènere. Actualment, l’existència d’aquesta doble discriminació no està plenament reconeguda, ni tampoc compta amb prou estudis sobre el seu impacte, ja que normalment es tracta cada discriminació per separat.

8 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat