Article 13. Accés a la justícia

Els Països asseguraran que totes les persones Accedeixin a la justícia en igualtat de condicions, sense que puguin ser excloses dels procediments judicials. Per exemple, podran declarar com a testimonis.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat