Article 25. Salut

Les persones amb discapacitat tenen dret a gaudir d’unes condicions de vida saludables. Per garantir aquest dret els estats es comprometen a: Oferir programes d’atenció sanitària gratuïts o a preus assequibles. Proporcionar a les persones amb discapacitat serveis de salut específics per a la seva discapacitat. S’inclouen la detecció precoç i els serveis de prevenció. Proporcionar aquests serveis el més a prop possible de la residència de les persones amb discapacitat, també a les zones rurals. Exigir als i a les professionals de la salut que atenguin les persones amb discapacitat com a qualsevol altra persona. Exigir a les assegurances de salut i vida que ofereixin els seus serveis a les persones amb discapacitat en igualtat de condicions.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat