06. Aigua neta i sanejament

Assegurar que totes les persones tinguin aigua neta i sanejaments i que l'aigua no es malgasta. 
L'aigua neta i accessible per a tots és fonamental per a aconseguir el món en el qual volem viure, i hi ha sufciente aigua dolça en el nostre món per a aconseguir-lo. L'escassetat d'aigua, la seva mala qualitat i el sanejament incorrecte afecten de manera negativa a: • L'alimentació, fent que aquesta pugui ser perillosa. • Els treballs en els quals es necessita aigua, perquè si l'aigua és de mala qualitat, la gent no pot guanyar-se la vida amb ells. • L'educació dels nens pobres, perquè han de dedicar el seu temps a anar per aigua. Alguns dels països més pobres en el món, ja sofreixen sequera. La sequera fa que hi hagi més fam i persones mal alimentades. Per a l'any 2050, es calcula que almenys 1 de cada 4 persones viurà en un país que sofrirà escassetat d'aigua.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat