12. Consum i producció responsables

Assegurar que hi hagi una producció i un consum sostenibles. 
Per a aconseguir un consum i producció sostenibles que cal: •  Aprofitar al màxim els recursos i l'energia. •  Desenvolupar infraestructures sostenibles. •  Facilitar l'accés als serveis bàsics. •  Crear ocupacions dignes i respectuoses amb el medi ambient. •  I aconseguir una millor qualitat de vida per a totes les persones. L'objectiu del consum i la producció sostenibles és augmentar els guanys econòmics fent més i millors coses, amb menys recursos, respectant el medi ambient, i aconseguint alhora una millor qualitat de vida. Per a aconseguir tot això, ha de col·laborar tota la societat. És necessari conscienciar i educar a tots els ciutadans sobre les maneres de vida sostenibles.

0 resultats

Tot
Títol
Tipologia
Edat