Recurs

Jo també

Som diferents o iguals? Coneixem a la resta del grup?

A través d’una dinàmica grupal et convidem a reflexionar sobre les diferències i similituds que compartim amb la resta del grup.

Creat per Mel Ruiz, Educadora social, el juny 2022.

Metodologia

Els infants seuran en rotllana.
L’activitat es desenvolupa de la manera següent:
A la primera ronda, cada infant haurà de dir una qualitat o preferència personal que creguin que no comparteixen amb ningú. Si cap persona comparteix aquesta preferència, contínua la següent persona dient un altre qualitat/preferència. En cas que algú la comparteixi, la persona ha de dir “Jo també”, aixecar-se del seu lloc i seure damunt de la persona amb la qual ha coincidit.

L’infant haurà de continuar dient qualitats o preferències fins a trobar una que no comparteixi amb ningú.

A la segona ronda, els infants hauran de dir una qualitat que comparteixin com a mínim amb alguna altra persona.

Objectius

  • Fomentar el coneixement envers els companys.
  • Promoure el respecte cap a la diversitat i la importància de la tolerància.
  • Expressar les qualitats i diferències del grup.
  • Desenvolupar l’autoconcepte.

Observacions i preguntes de reflexió

  • Hem d’incidir en el fet que totes les persones tenim coses en comú, però també de diferents, ja sigui per les nostres característiques físiques com personals.
  • Promourem la reflexió sobre l’autoconcepte i l’autoconeixement.
  • Seria adient conèixer les seves expectatives: si creuen que trobaran coses que no comparteixen amb ningú o al contrari, que sí que comparteixen amb el grup.