Recurs

Qui soc

Sovint, observem situacions de discriminació i prejudicis en col·lectius vulnerables. Aquestes etiquetes condicionen la nostra forma de relacionar-nos amb els altres.

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

Metodologia

Es proposa treballar els prejudicis sobre alguns col·lectius com per exemple, les etiquetes que es fan a persones amb discapacitat.
La dinàmica consisteix a col·locar unes targetes o pòsits a alguns membres del grup sense que ells vegin el seu contingut. Pot col·locar-se a l’esquena o en el front.
Les persones caminaran per l’espai i quan es trobin a alguna persona amb una targeta han de dir una frase que li identifiqui i actuar d’acord amb la paraula per a ajudar la persona a endevinar la seva pròpia targeta.

Objectius

  • Estimular el debat i el pensament crític
  • Reflexionar sobre la forma de comunicació amb persones amb discapacitat.
  • Identificar etiquetatge social i prejudicis

Preguntes de reflexió i observacions

  • Què són els prejudicis?
  • Quines actituds o frases heu fet servir per explicar la targeta a la persona?
  • Com t’has sentit amb les frases que els altres deien sobre tu?
  • PREJUDICI (= jutjar abans de conèixer): És una opinió o judici que no està basada en cap experiència o causa. És una manera d’excloure algú basant-se en característiques negatives. Està molt relacionada amb la discriminació. (Ajuntament de Palma)
  • Preguntarem als adolescents els motius i raonaments per les seves conductes segons les targetes de les altres persones.
  • Proposar alternatives en aquells prejudicis.
  • Quines proves tenim per determinar les frases que hem dit, és una percepció, una creença…?