Recurs

I tu, què en penses?

Et convidem a reflexionar sobre diversitat i discapacitat.

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

Metodologia

En parelles, els infants hauran d’omplir una fitxa amb preguntes relatives a la discapacitat. Posteriorment, ho hauran de posar en comú i debatre amb la resta de companys/es per arribar a un acord tot el grup.

Objectius

  • Introduir els conceptes bàsics de la discapacitat
  • Promoure la reflexió vers la discapacitat
  • Fomentar el debat sobre la diversitat i els estereotips cap a la discapacitat

Preguntes de reflexió i observacions

  • Reflexionar sobre el concepte diversitat i discapacitat
  • Expressions correctes: Persones amb discapacitat, persones amb mobilitat reduïda, persones amb diversitat funcional.
  • No està ben dit dir: Discapacitats, minusvàlids, paralítics, invàlids ni subnormals.
  • Activitats que realitzem des que ens llevem, baixem al carrer, ens movem per les voreres, utilitzem transport públic, entrem a establiments o centres…, També el temps d’oci, els esports que realitzem i les aficions que tenim. Les persones amb discapacitat com les persones sense discapacitat poden fer allò que vulguin fer.
  • Poden fer la mateixa quantitat d’esports: s’han creat esports nous i d’altres s’han adaptat. L’exercici físic beneficia a tothom, per això és important que totes les persones puguin gaudir de l’esport i no només millora la salut sinó que també treballes alhora l’acceptació dels diferents nivells d’habilitats, el respecte a la diversitat i a les possibilitats de tots, la importància de sentir-se part d’un equip i cooperar amb ell.