Recurs

I tu, què en penses?

Et convidem a reflexionar sobre diversitat i discapacitat.

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

Metodologia

Es divideix el grup en 4 subgrups. Cada grup haurà de respondre les diferents preguntes i posar-les en comú amb la resta de companys. La idea és arribar en un consens i que una persona del grup sigui la portaveu.

Quan tots els subgrups hagin escrit les respostes, es posarà en comú i s’obrirà el debat per tal de construir coneixements entre tots els integrants.

Objectius

  • Promoure el pensament crític
  • Fomentar la capacitat de resolució de conflictes
  • Potenciar l’escolta activa
  • Saber els coneixements bàsics del grup

Preguntes de reflexió i observacions

Les reflexions es porten a terme en el si de l’activitat.