Recurs

Posa’t a prova: Test

Posa a prova els teus coneixements sobre diversitat i discapacitat

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

En què consisteix?

Aquesta activitat consisteix en un concurs de preguntes amb opcions múltiples en el qual els infants han de triar la resposta correcta. El grup es divideix en dos equips i l’educador o educadora realitza les preguntes com si fos un concurs de televisió. Cada equip té un portaveu que ha de transmetre la resposta consensuada pel grup. Si no encerten, l’altre equip té l’oportunitat de respondre. L’objectiu principal és promoure l’escolta activa, el diàleg i la reflexió sobre la discapacitat, alhora que es reforça el coneixement sobre aquesta temàtica. L’equip amb més punts guanya el concurs. Les respostes han de ser justificades, i es fomenta la reflexió dins del grup segons el nivell cognitiu dels infants.