Recurs

Posa’t a prova: Test

Posa a prova els teus coneixements sobre diversitat i discapacitat

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

Metodologia

Es proposa un test de preguntes amb quatre opcions i els infants han d’escollir quina és la solució correcta.
El grup es divideix en dos i l’educador/a haurà de realitzar les preguntes com si fos un concurs de televisió. Cada grup tindrà un portaveu que ha de transmetre la resposta que ha consensuat el grup. Si no l’encerten, l’altre grup té l’oportunitat de respondre.
Guanya l’equip amb més punts.

Objectius

  • Promoure l’escolta activa i el diàleg amb el grup.
  • Fomentar la reflexió en vers la discapacitat.
  • Fiançar els coneixements sobre discapacitat.

Preguntes de reflexió i observacions

Les respostes han de ser justificades, el grup no només ha de respondre a la pregunta sinó també explicar-ho breument.
Les reflexions es duen a terme en el si de l’activitat invitant als infants a qüestionar-se les seves respostes segons el nivell cognitiu del grup.