Recurs

Posa’t a prova

Demostra el teu coneixement sobre la diversitat i discapacitat a través de diferents preguntes.

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

Metodologia

Es faran dos grups i es limitarà el temps per tal de fomentar la motivació en els infants.
La proposta consisteix a dividir el grup en dos o en petits grups.
Cada grup haurà de llegir i fer dues piles amb les afirmacions (prèviament retallades) classificant-les si són certes o falses. El grup que ho completi sense errors en el mínim temps possible serà qui guanyi.

Objectius

  • Promoure el treball en equip
  • Fomentar la reflexió
  • Fiançar els coneixements sobre discapacitat

Preguntes de reflexió i observacions

Les respostes han de ser consensuades amb el grup, donant arguments per decidir si l’afirmació anirà a la pila de “cert” o “fals”.
Un cop finalitzat, obrirem debat per promoure la reflexió del grup i comparar amb la resta de grups les respostes.

Totes les persones som iguals, és a dir, tenim les mateixes capacitats. (incorrecte)
Hi ha semàfors amb sons perquè persones amb dificultats visuals puguin escoltar quan han de travessar el carrer. (correcte)
Hi ha esports adaptats com per exemple el Boccia o el bàsquet amb cadira de rodes (correcte)
Les persones amb cadira de rodes poden anar per la ciutat igual que una persona que no en fan servir. (incorrecte)
Una barrera arquitectònica és un obstacle que dificulta el pas si anem amb una cadira de rodes. (correcte)
Les persones sordes no poden comunicar-se amb altres. (incorrecte)
Les persones que porten cadira de rodes no poden ser famoses. (incorrecte)
Les voreres amples permeten el pas a les persones que fan servir cadira de rodes. (correcte)
Cada persona fa les coses de manera diferent, ja que tots som diferents. (correcte)