Recurs

Posa’t a prova

Demostra el teu coneixement sobre la diversitat i discapacitat a través de diferents preguntes.

Creat per Mel Ruiz, Educadora Social, el juny 2022.

Metodologia

Es faran dos grups i es limitarà el temps per tal de fomentar la motivació en els infants. La proposta consisteix a dividir el grup en dos o en petits grups. Cada grup haurà de fer dues piles amb les afirmacions classificant-les si són correctes o no en el mínim temps possible. El grup que ho completi sense errors en el mínim temps possible serà qui guanyi.

Objectius

  • Promoure el treball en equip
  • Fomentar la reflexió
  • Fiançar els coneixements sobre discapacitat

Preguntes de reflexió i observacions

Les respostes han de ser consensuades amb el grup, donant arguments per decidir si l’afirmació anirà a la pila de “cert” o “fals”.
Un cop finalitzat, obrirem debat per promoure la reflexió del grup i comparar amb la resta de grups les respostes.

Totes les persones som iguals, és a dir, tenim les mateixes capacitats. (incorrecte)
Hi ha semàfors amb sons perquè persones amb dificultats visuals puguin escoltar quan han de travessar el carrer. (correcte)
Hi ha esports adaptats com per exemple el Boccia o el bàsquet amb cadira de rodes (correcte)
Les voreres amples permeten el pas a les persones que fan servir cadira de rodes. (correcte)
Les persones que porten cadira de rodes poden anar per la ciutat igual que una persona que no en fan servir. (incorrecte)
Una barrera arquitectònica és un obstacle que dificulta el pas si anem amb una cadira de rodes. (correcte)
Les persones amb discapacitat auditiva no poden comunicar-se amb altres. (incorrecte)
No hi ha persones amb discapacitat que siguin famoses per què tenen moltes dificultats
(incorrecte)
Tots necessitem l’ajuda dels altres en algun moment (correcte)
Les persones amb discapacitat són especials (fals)
Per a parlar amb una persona amb discapacitat auditiva hem de vocalitzar molt i repetir les paraules (fals)
Les persones amb discapacitat tenen dificultats per aprendre
(fals)
Les persones amb discapacitat tenen una intel·ligència superior a altres persones (fals)
Una persona amb discapacitat haurà de viure acompanyada perquè necessita suport (fals)